Inleiding :

Wat u moet doen voor uw opname?

Dit deel van het boekje noem ik “uw huiswerk”.

U dient dit samen met uw huisarts en familie door te nemen. Het kadert in een “joined care”- programma, waarbij alle zorgverleners betrokken worden (huisarts, thuisverpleging, kinesist(e), sociaal assistent(e), …).

Het is de bedoeling u zo goed mogelijk voor te bereiden op uw komst naar het ziekenhuis en op de ingreep, evenals op uw thuiskomst.

Enerzijds vindt u vragenlijsten in verband met uw algemene gezondheidstoestand en uw sociale situatie, anderzijds wordt er ook aan uw huisarts gevraagd de noodzakelijke vooronderzoeken te organiseren.

Bestanden:

  1. Sociale enquête
  2. Functioneel bilan
  3. ”Bij de huisarts”