Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste oefeningen met illustratie (cfr. Kinesisten Patrick Vanluydt en Krista Jans en ergotherapeut Nathalie Millen):

 • Ademhalingsoefeningen
 • Mobiliserende en circulatiebevorderende oefeningen
 • Opkomen uit bed en in de zetel zitten
 • Gangrevalidatie
 • Oefenzaal
 • Functionele revalidatie

Ademhalingsoefeningen

Onmiddellijk postoperatief wordt er gestart met oefeningen om de longfunctie te verbeteren en mogelijke nadelige gevolgen van de narcose te verhelpen zoals slijmen, kortademigheid, hyperventilatie, hoofdpijn, …

Er wordt vooral de nadruk gelegd op het volledig IN- en UITADEMEN.

Indien nodig leren wij u op een juiste manier eventuele aanwezige slijmen in de luchtwegen ophoesten.

Mobiliserende en circulatiebevorderende oefeningen

Deze oefeningen gebeuren eerst passief en zo snel mogelijk ook actief door voeten en tenen te bewegen. De bedoeling is een optimale doorbloeding te verkrijgen om alzo trombose en flebitis te helpen voorkomen.

Opkomen uit bed en in de zetel zitten:

De dag na de operatie mag u al uit bed komen om in een comfortabele zetel te zitten. Samen met de verpleegkundige helpen wij u om op een juiste manier uit bed te komen en om eventjes recht te staan met steunname op beide benen.

De dagen erna mag u zelf opstaan uit bed om in de zetel te gaan zitten. Uit bed komen doet u door uw beide benen zo kort mogelijk bij elkaar te houden. Het geopereerde been mag in het begin met de handen ondersteund worden. Om in de zetel te gaan zitten steekt u best uw geopereerde been lichtjes naar voren.

addendum 1

 

Gangrevalidatie: vanaf de dag na de operatie

De eerste stappen worden gezet met behulp van een loopkader.

U mag het geopereerde been reeds volledig belasten. Indien evenwicht en stabiliteit in orde zijn, gaan wij zo snel mogelijk over op krukkenmarch.

Indien u veilig en correct kan stappen is het aan te raden om regelmatig tijdens de dag een wandeling op de gang te maken.

addendum 2

Oefenzaal

Wanneer infusen en blaassonde verwijderd zijn, gebeurt de revalidatie grotendeels in de oefenzaal. Dit is meestal vanaf de 4de dag.

 

Wij gaan nu vooral aandacht hebben voor:

 • Leren correct stappen
 • Herstellen van de spierkracht
 • Stabiliteit en evenwichtsoefeningen (proprioceptie)
 • Functionele oefeningen

Tussen de loopbrug gaan wij het stappen corrigeren d.m.v. visuele controle (spiegel).

addendum 3

 

Fietsen:

De eerste dag gebeurt het fietsen op een zitfiets. Deze fiets wordt elektrisch ondersteund. Zo snel mogelijk wordt er overgeschakeld op een hometrainer.

addendum 4

Oefeningen in stand:

Oefening 1:

Uitgangshouding:

Stand, handen gesteund op baren of stoel.

Uitvoering:

Afwisselend geopereerde en niet-geopereerde been zijwaarts heffen zonder de romp mee te bewegen. Been 5 sec. houden in zijwaartse stand.

addendum 5

Oefening 2:

Uitgangshouding:

Stand, handen gesteund op baren of stoel.

Uitvoering:

Geopereerde been achterwaarts neerzetten zonder de romp mee te bewegen.

addendum 6

Oefening 3:

Uitgangshouding:

Liggend op de zij in een zetel of op een bed.

Uitvoering:

Geopereerde been zijwaarts omhoog heffen. Been 5 sec. omhoog houden. (Indien uitgangshouding pijnlijk: kussen tussen de knieën).

addendum 7

Functionele revalidatie

 

Traplopen:

Wij maken steeds gebruik van de trapleuning en één kruk of wandelstok:

 • Het opgaan van de trap: plaats het niet-geopereerde been één trede hoger en zet vervolgens de kruk samen met het geopereerde been bij
 • Het afgaan van de trap: plaats eerst de kruk en het geopereerde been één trede lager en zet daarna het niet-geopereerde been bij.

addendum 8

DENK ERAAN:

OP: eerst niet-geopereerde been

AF: eerst geopereerde been

 

In/uit de auto stappen:

 • Instappen: eerst gaan zitten en dan pas de benen gelijk proberen in te draaien
 • Uitstappen: eerst de benen buiten draaien en dan rechtstaan door u recht te trekken aan de deurstijl/portier van de auto.

addendum 9

Tip: gebruik een plastiek zak om op de zit te leggen. Dit draait makkelijker.

BELANGRIJK:

De revalidatie in het ziekenhuis gebeurt zowel individueel als in groep met andere lotgenoten. Vergelijk uw situatie niet te veel met die van andere patiënten, maar informeer ons (dokter – verpleegkundige – kinesitherapeut – ergotherapeut).